تبلیغات
تغذیه ی سالم - علل گیاهخوار بودن انسان
تغذیه ی سالم
مصرف غذاهای سالم و گیاهی = تناسب اندام + سلامتی

علل گیا هخواربودن انسان:

  1.   دندان ها: اگر دندان های انسان را با حیوانات گوشتخوار مقایسه کنیم می بینیم که نوع آنها متفاوت است ، حیوانات گوشتخوار دارای دندان نیش بلندی هستند.
  2.   معده: عموما معده ی حیوانات گوشتخوار از اسیدیته ی بالایی برخودار است ، در حالیکه معده ی انسان چنین نیست و این به خاطر این است که هضم گوشت نیاز به اسید فراوان دارد.
  3.  خوی و خصلت انسان: انسان ها معمولا از یک خوی و خصلت آرامی برخوردارند ، ولی حیوانات گوشتخوار عموما وحشی و درنده خو و مهاجم هستند. افرادی که گوشت زیاد مصرف می کنند به مرور زمان چنین حالتی را نیز پیدا می کنند.

در آیات سوره ی عبس خداوند متعال غذای اصلی انسان را از گیاهان بیان فرموده است نه از گوشت حیوانات.در این آیه چنین آمده:

پس انسان باید به خوراک خود بنگرد، که ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم ، آن گاه زمین را شکافتیم ، و در آن دانه رویانیدیم ، و انگور و سبزی و زیتون و درخت خرما ، و باغ های انبوه و میوه و گیاه ، تا وسیله ای برای شما و دام هایتان باشد.

حضرت علی (ع) در مورد گوشت می فرماید:" معده ی خود را گورستان حیوانات نکنید."

به هر حال مصرف گوشت در برنامه ی غذایی بایستی در حد کم و متعارف باشد.